Feeder okolo Jizery

Rybníky kolom Jizery

 Toťák

  Pro ostatní rybáře (pouze letní měsíce) je umožněno lovit na 2 pruty. Při tomto lovu by měl být lovenou cílovou rybou kapr a amur. To znamená použití větších nástrah, které omezí lovení pstruhů. Bez předchozí dohody nepovoluji použítí žížal, červů a malých rybiček.

Horní míra kapra je 60cm a amura 75cm. Větší úlovky prosím okamžitě po zdokumentování pustit zpět. Nesakovat!! Stejně tak každou rybu, kterou si nechcete ponechat.

Cena je 200Kč/den a v ceně je možno si ponechat 1ks pstruha, nebo sivena do 40cm... V této ceně není umožněno ponechání si žádného dalšího úlovku. V případě zájmu je možné ulovenou rybu odkoupit.

Menší z Bradleckých lomů má maximální hloubku 6 metrů. Charakter obsádky ryb doplňuje možnosti a způsoby lovu, které nelze provozovat na sousedícím Švardově lomu.Měl by spíše vyhovovat rybářům, kteří nečekají na trofejní rybu, ale chtějí si zachytat a být u vody, kde se díky bohatšímu zarybnění "pořád něco děje". Tento lom zarybněním přizpůsobuji především vláčkařům a muškařům. 

Nejhojnější ryby: kapr, pstruh duhový, okoun, plotice, amur, siven, candát.

Rybníky kolom Jizery

 ŠVARDÁK

  Jedná se o soukromý revír

  Přibližně 2ha velký zatopený čedičový lom se nachází poblíž zástavby rodinných domů. Hloubka lomu se pohybuje mezi 0,5m až 5metry. 

oví se způsobem chyť a pusť na 2pruty. Nutnost podložky pod ryby .
Cena 200Kč/den. Po dohodě si lze ponechat kapra do 60cm za 100kč/kus. Pstruha do 40cm za 50kč/kus. Ostatní ryby dle dohody. Úlovek, který si nehodláte ponechat, a nebo ten, který přesahuje horní míru prosím okamžitě pustit zpět. Nesakovat!!! 
Určitým omezením v teplých dnech jsou koupající se spoluobčané. Je vhodné se informovat o aktuální situaci. Vzhledem k velikosti revíru a jeho poloze doporučuji návštěvu na max. 2-3dny v kuse. Po včasném objednání budete jedinými rybáři na lomu.

Nejhojnější ryby: kapr, bílá ryby, pstruh duhový, amur, štika, okoun, candát

Rybníky kolom Jizery

 Veselá

  Na revír platí pouze místní povolenky

Na jednu povolenku je možno si ponechat pouze 20 ks ryb (amur, candát, kapr, štika nebo jejich kombinace). Po vyčerpání limitu si může člen zakoupit další povolenku.Míra kapra je stanovena na 45 - 60 cm, štiky na 60 cm. Kapr nad 60 cm se musí bez prodlení s největší šetrností vrátit zpět do revíru. Osoba provádějící lov si může v jednom dnu přisvojit 1 ks těchto ryb – amur, candát, kapr, štika. Po ponechání si výše uvedené ryby je zakázáno lovit na rybičku či její část a lovit přívlačí (neplatí při ulovení sumce velkého). Zákaz táboření, stanování a odhazování odpadků kolem celé nádrže. (deštník s bočnicemi, rybářský přístřešek povolen pouze po dobu lovu.

Rybníky okolo Jizery

 Bakov 2 - Koupaliště


Míry ryb na celém revíru jsou stanoveny takto:

Kapr 40 cm, štika 60 cm, amur 60 cm, lín 30 cm a candát 50 cm. Lov dravců povolen od 1. 9. Denní úlovek vyjmenovaných druhů ryb (kapr, štika, amur, candát) se omezuje na jeden kus denně. Jeho ponecháním si končí denní lov na revíru. Povinnost zapisovat do přehledu úlovků číslo podrevíru. Na koupališti Bakov je celoročně zakázáno krmení a vnadění a lov je zde povolen pouze v určeném úseku - označeno tabulemi.

 Nejhojnější ryby: kapr, karas, amur, cejn, štika, lín, okoun

 

Klenice 1


 KLENICE 1

  Přítok Jizery. Od vtoku do Jizery v Mladé Boleslavi až k mostu silnice Dlouhá Lhota – Sukorady. Míra kapra je 40 cm, štiky 60 cm.

  Nejhojnější ryby: tloust, plotice, okoun, jesen, cejn, kapr, štika, ouklej