Feeder okolo Jizery

Revíry

8.3.2017 NOVINKA Revíry, Trvalý odkaz

 JIZERA 3

  Přítok Labe. Od jezu mlýna Brodce nad Jizerou až k jezu elektrárny Vinec. Lov z plavidel povolen. Míra kapra je 40 cm, štiky 60 cm.

 Nejhojnější ryby: cejn, kapr, plotice, tloušt, pstruh duhový, okoun, štika

Revíry

3.3.2017 NOVINKA Revíry, Trvalý odkaz JIZERA 4

  Přítok Labe. Od jezu elektrárny Vinec až k jezu továrny Tiba v Josefově Dole.

Lov z plavidel povolen. Místa pro lov ryb ZTP-P – 50 m nad mostem Mladá Boleslav – Podlázky na pravé straně toku (100 m nad Rožátovským jezem) a 100 m nad jezem u Česany na levé straně toku. Zákaz lovu ryb u jezu Česany, do vzdálenosti 50 m od rybího přechodu; nad ním a pod ním. Míra kapra 40 cm, štiky 60 cm.

  Nejhojnější ryby: cejn, plotice, kapr, okoun, štika, tloušt

Revíry

3.3.2017 NOVINKA Revíry, Trvalý odkaz

 JIZERA 5

  Přítok Labe. Od jezu továrny Tiba v Josefově Dole až k jezu elektrárny Haškov. K revíru patří část Bělského potoka od jeho ústí do Jizery až

k ústí potoka Klokočka a Koprnický potok od ústí do Jizery až k železničnímu mostku u obce Koprník.
K revíru patří:
     tůň Stará Jizera      v k. ú.      Bakov nad Jizerou            0,1 ha
Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku Jizery. Parma je hájena celoročně. Míra kapra je stanovena na 40 cm a štiky na 60 cm.

  Nejhojnější ryby: cejn, tloust, plotice, parma, kapr, pstruh obecný a duhový

Revíry

3.3.2017 NOVINKA Revíry, Trvalý odkaz

 JIZERA 6

    Přítok Labe. Od jezu elektrárny Haškov až k jezu elektrárny Hubálov.

K revíru patří:
     Mohelnická tůň      v k. ú.      Mohelnice      0,6 ha
     Hubálovská tůň            Loukovec      0,6 ha
Od počátku úseku obtokové stoky elektrárny v Hněvousicích až k výtoku pod elektrárnou, od objektu vodní elektrárny Hněvousice ve vzdálenosti 100 m je zákaz lovu ryb – vyznačeno tabulemi. Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku. Míra kapra je stanovena na 40 cm, štiky na 60 cm a pstruha obecného na 27 cm.

 nejhojnější ryby: tloust, cejn, kapr, pstruh obecný a duhový, okoun

Revíry

3.3.2017 NOVINKA Revíry, Trvalý odkaz

Jizera 7

Přítok Labe. Od jezu elektrárny Hubálov až k jezu mlýna v Přepeřích s přítoky mimo Žehrovku.
Do revíru nepatří štěrkopískoviště Příšovice.

nejpočetnější zástupci ryb: tloust, hrouzek, okoun, jesen, kapr

Průměrná známka: 1,67

Komentář ke článku (0)